2022 Winners

Congratulations to the winners of the 2022 Competition!

Certificate of participation

Zixuan Deng, China
Muyue Yan, China
Xinran Lai, China
Yiming Ma, China

Diploma (Honorable Mention)

Alivija Mazurkevic, Lithuania
Maria Fedorovskiy, United States
Feng Jinghui, China
Jiaqi Wen, China
Taohua Shi, China
Zhixin Zhu, China
Gabija Pickel, Lithuania
Qiuyi Qian, China
Yike Du, China (COMPOSITION)

Third prize

Kseniia Morozova, Russia
Jay Greer, United States
Sarper Ali Sami Seymen, TURKEY
Gabrielė Normantaitė, Lithuania
Michelle Gu, United States
Ruta Kurlianskaite, Lithuania
Noah Stengel-Eskin, United States
Karina Kasatkina, Russia
Defne Nisan Yavuz, TURKEY
Tam Pak Shun Parson, Hong Kong
Ananya Balaji, India
Keyi Xiao, China
Henri Veeberg, Estonia
Alan Zhu, China
Bowen Xiao, China
Kristiina Theresa Miller, Estonia
Jiacheng Wang, China
Xijie Tang, China
Jingqian Xiu, China
Maddox Nolan Marsollek, Germany (COMPOSITION)

Second prize

Annabel Kiis, Estonia
Kumsal Pak, TURKEY
Ece Yegenoglu, TURKEY
Melinda Hu, United States
Liao Ge, China
Yuxi Yang, China
Yuhao Gu, China
Bingjun Wang, China
Mina Lu, China
Li Yunhan, China
Yinghe Yang, China
Qilin Cai, China
Zihan Xu, China
Han Li, United States
Wang Fuyao, China
Yuxuan Wang, China
Siying Li, China
Zechen Jiang, China
Binger Han, China
Binger Han, China
Maddox Marsollek, Germany (ACCOMPANIMENT)
Chia Ren Cher, Singapore (COMPOSITION)
Shuya Feng, China (COMPOSITION)
Xinyun Xu, China (COMPOSITION)

Resplendent Piano Trio: Haoqian Wang, Weibo Yuan, Daiwen Tian, China

First prize

Elisabeth Vengerova, Monaco
Teofil Mikov, Austria
Ruslan Ermakov, United States
Jack Augustin Dauner, Austria
Evan Huang, United States
Alexander Power, Sweden
Dana Assylbekkyzy, Austria
Sebastian Iivonen, Sweden
Christian Sanders, Netherlands
Zi Li, China
Ivan Kerbiriou, France
Haotong Liu, China
Xin Yue, China

BEATA IGNATAVIČIŪTĖ, MINDAUGAS ROJUS & INGA MAKNAVIČIENĖ, Lithuania
Jiaen Zheng & Siyu Zhou, China
Trio Somni: Nils Friedl, Ionas Mercadal & Nino Gurevich, Germany
Jiaqi Li, Aoran Chen & geng Liang, China